EGE`NiN iNCiSi FOÇA

 

Otelimizin manzarası

TARİHÇE

Foça (Phokaia) İon yerleşmelerinin biriydi. Adını foklardan alan Phokaia İ.Ö. 11 yy. da Aiol’larca kuruldu.İon yerleşmesi İ.Ö. 9 yy.’da başladı. Phokaia’lılar, usta denizciydiler. Bu ustalık ticaret alanında da başarılı olmalarına neden oldu. Phokaia İ.Ö. 546 yılında Perslerin tahrip ettiği ilk İon kentiydi. Pers istilası ile kentin görkemli çağı sona erdi, halkın büyük bölümü kenti terk etti. İ.Ö. 334’te Büyük İskender’in Anadolu’ya ayak basması ile Pers egemenliğini ortadan kaldırması yeni bir dönemin başlangıcı oldu. İskender’in ölümünden sonra Seleukoslar’ın, Bergama Krallığının ve Romalı’ların egemenliğine girdi. Erken Hıristiyanlık döneminde Piskoposluk merkeziydi.

TAŞ EV

Foça’nın 7 km. doğusunda, M.Ö. 6. yy’a ait bir Pers mezarıdır.tasev

ŞEYTAN HAMAMI

Kayaya oyulmuş bir mezar anıttır. Kazılar sırasında bulunan Helen seramiği mezarın M.Ö. 4.yy.’a ait olduğunu ortaya koymuştur. Kemerli bir girişe sahip olan anıt bütün bir kayaya oyulmuştur.setyan hamami

SUR VE BEŞKAPILAR

Ortaçağdan kalma, şehrin etrafını çevreleyen, şimdi kısmen tahrip olmuş mazgallı ve kuleli bir surdur. Yan yana dizili beş kapıdan oluşan bölümü kayıkhanedir.IMG_1970

KYBELE AÇIK HAVA TAPINAĞI

İ.Ö. 580’e tarihlendi. Çeşitli büyüklüklerdeki beş nişte tanrıça Kybele’nin heykelleri ve kabartmaları yer alıyordu. Kayaya oyulmuş adak adak havuzuyla denizci fenerlerinin konulması için yapılan küçük nişler denizden gelenlerin burada tapındıklarını ortaya koymuştur.kybele

SİREN KAYALIKLARI

Homeros’un Odysseia Destanında tanrılara denk Odyseus’un uzun ve çileli serüveninin bir durağı da Siren Kayalıklarıdır. Efsaneye göre bu kayalıklarda yaşayan Sirenler’in sesleri oradan geçen gemicileri büyüler ve bu sesi duyanlar ölünceye kadar oraya bağlanırlar. Odysseus gemisiyle bu kayalıkların arasından geçmek üzereyken, Büyücü Kirke’nin Sirenler hakkındaki uyarısını hatırlar. Sirenlerin büyülü çağrılarına kapılmamak için kendisini gemini direğine sıkıca bağlatır, ağzını tıkatıp tayfalarının kulaklarını da balmumuyla kapattırır. Böylece Siren kayalıklarından çıkan sesleri sadece kendisi duyacak, sonsuza kadar bu körfezde kalmak için tayfalarına emir vermek isteyecek fakat ağzı tıkalı olduğu için başaramayacaktır. Siren Kayalıklarından çıkan sesler rüzgarın uğultusuna ve dalgaların coşkusuna karışarak, körfezin kıyısına vururken Odysseus’un gemisi bu büyülü dünyanın içinden süzülerek geçer gider. Belki de Odyssea’da sözü edilen Sirenlerin yaşadığı kayalıklar, bugün Foça’da Orak Adası’ndaki kayalıklardı.Gerçekten de, körfezdeki foka benzeyen küçük adacıklarda bugün bile foklar yaşamaktadır.

siren kayaliklari